O souboru

Když se řekne Olšava, znalci zeměpisu se vybaví řeka protékající Uherským Brodem a vlévající se do Moravy. Ve folklórní terminologii znamená Olšava soubor lidových písní a tanců z už zmíněného města. Součástí souboru je cimbálová muzika a taneční složka.

V roce 2016 slaví soubor 65. výročí svého založení. Jeho počátky sahají do roku 1951, kdy se v Brodě znovu obnovil Slovácký krúžek a dostal jméno podle řeky Olšava. Za těch 65 let se v souboru vystřídalo několik set muzikantů, tanečníků a zpěváků. Řada z nich věnovala souboru nejlepší léta svého života a zůstala Olšavě a folklóru vůbec věrná po celý život. Pročítáme–li početný seznam členů bývalých i současných, zjistíme, že láska k lidovému umění se v některých rodinách předávala jako štafeta ať už mezi sourozenci nebo z rodičů na děti.

Původní repertoár Olšavy vycházel ze sběratelské činnosti členů souboru, ať už to byly písně nebo tance. Na základě těchto zápisů pak vznikala další hudební a taneční čísla, která jsou i dnes součástí programu prezentovaného souborem.

Při svých vystoupeních používáme podle potřeby tři kroje (Brodský, Hrozenský a Straňanský). Jednotlivá hudební a taneční čísla se dají v případě potřeby různě kombinovat a spojovat do větších celků. Kromě samostatných programů muziky a sólistů nebo sborů jsme schopni sestavit program různé délky od krátkých vstupů (např. na festivalech) až po celovečerní vystoupení.

Pravidelně se podílíme na kulturních akcích v našem městě – v červnu je to Brodský jarmark, na podzim dnes už tradiční Legendy folklóru, v předvánočním čase pak Brodské koledování nebo Mikulášský jarmark. V 80. letech jsme začali s tradicí Uherskobrodských fašanků s obchůzkou po městě a pochováváním basy. Už od těch nejstarších dob se tradují Slovácké večery, na které zveme hosty z blízka i z daleka, folkloristy i další lidi, kteří mají nějaký vztah ke kulturním tradicím nebo jenom vazbu na některé Olšaváky.

Kromě slovenského „zahraničí“ navštívila Olšava za těch víc než 60 let většinu zemí Evropy. K nejexotičtějším zemím, kam Olšava zavítala, patří bezesporu Singapore, Japonsko, Irák, Spojené Státy Americké, Čína a v letošním roce Katar.

Doufáme, že i dnes, v době spěchu, maximálního časového vytížení, pokroku a nepřeberných technických vymožeností, přetrvá láska k lidovým písničkám a tradicím a že se stále najdou lidé ochotní věnovat svůj volný čas zachování odkazu svých předků.

Zpět na obsah