O tancích v Olšavě

V padesátých letech vznikala první taneční čísla spontánně za účasti členů souboru, vždy však za nimi stála některá z vedoucích osobností souboru. Hudební úpravy k těmto číslům připravili členové muziky Jaromír Procházka, Pavel Šašinka, Lubomír Málek a Horymír Sušil.

V pozdějších letech (až po současnost) se na repertoáru souboru objevují taneční čísla vzniklá autorsky. Na jejich vzniku, ať už po stránce choreografie nebo hudebního doprovodu, se podíleli většinou členové souboru, v malé míře pak oslovení hosté.

Taneční program Olšavy tvořily a stále tvoří široká škála tanců párových z Uh. Brodu a jeho okolí, tance mužské a dívčí. Pro zpestření zařadila Olšava do svého repertoáru i několik tanců slovenských.

Mgr. Lenka Švehlíková, vedoucí souboru Zpět na obsah